Loading..

Please wait....

Химическа промишленостПоръчай

Химическа промишленост


12/08/2021


Основа за настоящия анализ са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец юли 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от химическата промишленост, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на химическата индустрия в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от химическата индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на химическата индустрия в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.